1. A395 Kaïn en Abel Ab Klein Haneveld 01:13:22

Dat bij het plantaardige offer van Kaïn geen bloed vloeide was niet de reden waarom de Schepper het afwees. Het offer kwam, anders dan bij zijn broer Abel, voort uit een ongelovig hart en is daarom vergelijkbaar met de levenloze, religieuze offerande van het volk Israël. God eist niet de eigenzinnige godsdienst waarvoor Kaïn model stond en die vervolging van in vrijheid levende gelovigen voortbrengt. Abel was een type van de Heere Jezus en werd, evenals Hij, gedood. Ook wie in Hem gelooft kan op vervolging rekenen. Maar ook op een eeuwige toekomst. Op eigen dunk gestoelde werken zijn het kenmerk van alle religies. Een éénheid die de bakermat wordt van de grote tegen Christus gekeerde wereldleider.

“God gaf over Abels gaven getuigenis.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/