1. A397 De profetie van Simeon Ab Klein Haneveld 01:12:38

Samengebald in enkele zinnen verwoordde Simeon bij het zien van het Kind Jezus wat Gods plan is met de Gemeente, Israël en de overige volken. Hij besefte dat uiteindelijk de Zaligmaker was gekomen, over Wie de profeten hadden gesproken. Het is de boodschap die Israël had moeten prediken, maar dat volk heeft wet boven genade in Christus verkozen. Dat evangelie van behoudenis door geloof alleen wordt daarom nu verkondigd door de Gemeente. Israël is (tijdelijk) niet meer Gods volk, maar zal dat in de toekomst wel weer zijn. Om ná de opname van de Gemeente alsnog naar Zijn plan aan de volken van deze wereld het heil te verkondigen. Opdat het Messiaanse rijk gevestigd wordt op aarde.

“Heden is de welaangename tijd.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/