1. A400 Vruchten na onvruchtbaarheid Ab Klein Haneveld 01:14:05

De opwekking van het dochtertje van synagoge-overste Jaïrus en de genezing van een bloed vloeiende vrouw impliceren beide herstel van vruchtbaarheid. Dat de twee verhalen in de Bijbel door elkaar lopen, verwijst naar Gods handelen met de twee en de tien stammen, respectievelijk Israël en de heidenen. De weg van de Heere Jezus naar de opwekking van Jaïrus dochter werd onderbroken door de genezing van een vrouw, die Hem ongezien (verborgen) aanraakte in geloof. Zij werd het beeld van de Gemeente der eerstelingen uit alle natiën en talen, die wordt gevormd terwijl het aardse Israël nog dood is. Pas na de voltooiing der Gemeente wekt God ook het gelovig overblijfsel daarvan alsnog tot leven.

“Hij zal ons na twee dagen levend maken.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/