1. A401 Kiezen tegen kijken in Ab Klein Haneveld 01:04:48

Geloven is kiezen tegen omstandigheden in. Anders dan vaak wordt gesuggereerd was intocht in Jeruzalem, van de Heere Jezus, allerminst feestelijk en in feite geen intocht. Hij kwam niet verder dan de Olijfberg, vanwaar Hij met verdriet naar de stad keek. Tóch wist Hij van de troon die Hem wachtte. Dat was Zijn geloof, in de schijnbaar troosteloze situatie. De weg van iedere gelovige vergt telkens keuzen voor de Waarheid. In geloof bouwde Noach een ark op het land, waar geen water was. Omdat de Heer het gezegd had. Daarom ook laten christenen zich dopen. Gewoon in gehoorzaamheid aan Gods Woord. Geloven is de weg van Mozes – en lang na hem Luther – gaan. – Hier sta ik, ik kan niet anders. –

“Dat gij uzelven stelt tot dienstknechten der gehoorzaamheid.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/