1. A402 Bezaleël en Aholiab Ab Klein Haneveld 01:14:10

De oudtestamentische tabernakel verwees naar hemelse realiteit, door God aan Mozes getoond. Zo werd geestelijke waarheid in een zichtbaar teken tot uitdrukking gebracht. In feite is ook heel de oude schepping afbeelding van de hogere, geestelijke werkelijkheid. Die oude schepping is wel bezoedeld, maar God maakt een nieuwe. Gelovigen zijn daarvan de “eerstelingen”. In hen wil Hij zich uitdrukken. Zoals hij ook geestelijke waarheden uitdrukte in twee mannen uit Exodus: Bezaleël en Aholiab. Dat duo verwees al naar Christus “in Wie alle schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn”, die ook gelovigen in zich dragen. Wat nu nog geestelijk in de Gemeente verborgen is zal straks zichtbaar zijn in Israël en de volken. En tenslotte in de nieuwe, volledig reine schepping.

“Maar God heeft het óns geopenbaard door Zijn Geest.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/