1. A403 In Elia's voetspoor Ab Klein Haneveld 01:05:21

Velen hebben over zichzelf beweerd de teruggekeerde profeet Elia te zijn, over wie Maleachi sprak. Er zijn er nog steeds die dat doen…. Zij zijn uit op macht, op heerschappij over anderen. Dat leidt tot negeren van de Schrift. Die geeft overigens duidelijk aan, dat Elia verschijnt aan de vooravond van “de Dag des Heeren”, die met oordeel begint, na de opname van de Gemeente. Zoals Johannes de Doper zal hij dienstknecht zijn die voor zijn Heer uit gaat. Geen heerser. Maar tot dienstbaarheid en trouw aan de Heer en Zijn Woord is iedere gelovige geroepen. Hij hoeft niet te verkóndigen dat hij in Zijn dienst staat, maar mag daarin gewoon elke dag functioneren. Door niet te zoeken wat op aarde, maar wat “boven” is. In de volle rust van kennis der Waarheid.

“Wie is dan de getrouwe dienstknecht?”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/