1. A404 Het zaad van Amalek Ab Klein Haneveld 01:13:31

De aanslag op Amerika’s hart vloeide voort uit Islamitische vijandschap jegens geheel Israël. Uit de tien stammen van dat volk, uitgezwermd over Europa en de USA, ontstond de “Gemeente der eerstgeborenen”. De twee stammen vormen het Jodendom. Afstammelingen van Ismaël voerden altijd “heilige oorlog” tegen de uitverkorenen Gods. Het is de oude strijd van Amalek. Uit jaloezie van eerstgeborenen, die – volgens typisch bijbelse gewoonte – het eerstgeboorterecht niet kregen. In de traditie van Ezau, Amalek, Agag en Haman achtervolgen in wetten gevangenen altijd hen die zijn bevrijd. Uit zaad van de eerstgeborene, Amalek, komt ook voort “de vorst, die komen zal” (Dan. 9), die zich weldra openbaart in het nu nog verborgen Babel.

“Wie naar het vlees geboren is, vervolgt wie naar de Geest geboren is.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/