1. A405 Het zaad van Ismaël Ab Klein Haneveld 01:11:44

Valse profeten, zoals de stichters van Mormonisme en Islam, beweren hun boodschap van een engel te hebben ontvangen. God had dat voorzien. Daarom schreef Paulus in Galaten dat zélfs een engel niets aan het evangelie kan veranderen. De boodschap van genade is niet naar de mens en wekt weerzin bij wie onder het juk van wet en traditie blijven. Het is de oude strijd tussen het zaad van Ismaël en dat van Izak, respectievelijk verwekt in slavernij en vrijheid. Izak staat model voor wie door Christus zijn bevrijd; Ismaël – wiens Arabische nazaten via de Koran het eerstgeboorterecht claimen – staat model voor de wet. Zó ook verhouden zich in deze tijd nog het wettische Israël en de vrijgekochte Gemeente. De slaaf blijft de vrije vervolgen. Maar de Waarheid wordt mensen uit alle volken aangeboden. Zonder aanzien des persoons.

“Die uit de vrije is de belofte.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/