1. A406 Het boek des Levens Ab Klein Haneveld 01:10:17

Gelovigen hebben deel aan Gods plan. Ongelovigen niet. De Heer zal degenen die Hij kent nooit vergeten. Zij zijn en blijven opgetekend in het “Boek des Levens” en zullen de dood niet zien. Johannes zag dat boek in zijn in Openbaring weergegeven visioen. Ook Israëls gelovig overblijfsel zal daarin blijken te staan. Ongelovigen worden er, als de Heer t.z.t. zal oordelen, niet in aangetroffen. Maar gelovigen delgt Hij er niet uit, omdat Zijn plan niet verandert. Het betaamt een christen in praktisch leven zijn hemelse positie in te nemen. Dat beloont de Heer, overeenkomstig Zijn hemelse boekhouding.

“Verheugt u dat uw namen staan opgetekend in de hemel.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/