1. A408 Als God niet meer zwijgt Ab Klein Haneveld 01:11:41

God zwijgt in deze bedeling, maar liet in Zijn Woord een boodschap na voor gelovigen. Die vormen nú de Gemeente. Binnenkort zal een gelovig overblijfsel uit Israël Zijn aardse volk zijn. Beide hebben dezelfde vijand, omdat die tegen de Heer Zelf strijdt. Maar wie gelooft kan niet worden overwonnen door nazaten van Ismaël, Ammon, Amalek en alle anderen die in de lijn van slavernij de verlosten des Heeren haatten en zullen haten. Zoals de Gemeente nu wordt beschermd door Hem, zal Israël straks beschutting vinden buiten de legerplaats in Petra. Om vandaar met de ware Gideon het als eeuwige erfenis beloofde land binnen te gaan. Dan zal God niet langer zwijgen, maar Zijn oordeel brengen over het antichristelijke wereldrijk.

“Zij maken heimelijk aanslagen tegen uw volk.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/