1. A410 De zalving Ab Klein Haneveld 01:01:16

Omdat Christus de Gezalfde is door Zijn opstanding, zijn wie tot Zijn Gemeente behoren óók gezalfd. Zij hebben Zijn Geest ontvangen. Die kunnen zij wel bedroeven, maar niet kwijtraken, want zij zijn wedergeboren tot ééuwig leven. In het Oude Testament verwees zalving met olie naar de komende Christus, van Wie ook de van top tot teen met olie gezalfde Aäron een beeld was. De geur ervan vervulde de hele tempel, zoals Christus nu de Gemeente vult met Zijn Geest, Die het Woord heeft voortgebracht. In Hem heeft de gelovige alles ontvangen, maar het blijft zijn verantwoordelijkheid zich daardoor te laten leiden.

“Doch gij hebt de zalving van de Heilige…”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/