1. A416 Valse wetenschap Ab Klein Haneveld

Religie leidt niet automatisch naar God. Integendeel. Eerder geeft zij uit de mens zelf voortgekomen en daardoor onjuiste filosofische antwoorden op dito vragen. Wie ben ik? Wat doe ik op aarde? Waar ga ik heen? De Bijbel is daar helder over: De mens is hier om zijn Schepper te leren kennen. Helaas weigeren velen Hem te zoeken. Zij willen Hem dan ook niet vinden, maar zelf uitvinden. Dat complex van filosofisch getint dolen in duisternis en ijdelheid heet in de Schrift “valselijk genaamde wetenschap”. Daarin is geen plaats voor (het gezag van) Gods Woord. Maar wie de Heere nadert en zich aan Hem beschikbaar stelt, zal Zijn genade en hulp ontvangen.

“Heb een afkeer van het ijdel roepen.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/