1. A419 Eeuwig Leven, géén toekomst muziek Ab Klein Haneveld 01:15:13

Velen beschouwen eeuwig leven als een louter toekomstig fenomeen, dat op zijn vroegst na het lichamelijk sterven begint. Een ernstig misverstand. Een mens ontvangt het nieuwe leven van Christus als hij tot geloof komt, zodat hij het vervolgens direct kan (be)leven. Paulus zei: “Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.” Heel de Bijbel gaat in feite over de bij Zijn opstanding tot Zoon gestelde Heer. Aan Hem vertrouwt God de gelovigen toe, die Zijn leven hebben ontvangen. Dát leven gaat na het lichamelijk sterven gewoon door. Al vóór die tijd verkregen zij in Christus een hemelse positie. Voor Hem bleek de dood een nooduitgang te hebben. Daarom zullen wie bij Hem behoren de dood niet zien.

“Opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/