1. A420 Staan blijven! Ab Klein Haneveld 01:13:30

Genade die christenen ten deel viel is veel meer dan vergeving van zonden. Gelovigen hebben genade nodig voor hun loopbaan, hun praktische wandel. Alleen door bewust te blijven staan in de verkregen genade kunnen zij zich beschikbaar stellen voor hun Heer. En als priesters van de levende God mogen zij daarvan ook uitdelen. Maar om in te gaan in dat “Heilige der heiligen” moet eerst de dienst in het heilige – onder de wet – achter hen liggen. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de christen het ontvangen nieuwe leven ook metterdaad te leven. Dat vereist (zich) vasthouden aan de waarheid van de Schriften en blijven staan in de kracht van de Opgestane. Daartoe heeft Hij de zijnen gereinigd. Opdat zij met vrijmoedigheid hun hemelse positie bij de troon van de Hogepriester kunnen innemen.

“Laat ons dan vasthouden.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/