1. A421 Bediening van Petrus en Paulus Ab Klein Haneveld 01:14:16

Petrus en Paulus hebben beiden het evangelie naar zowel Joden als heidenen gebracht. Weliswaar richtte ieder zich specifiek op één van de twee doelgroepen, maar niet exclusief. Paulus werd bekend als de apostel van de heidenen, Petrus als die van de Joden. Maar soms waren de rollen omgekeerd, hoewel zij de onderlinge taakverdeling respecteerden. Beiden moesten wel eerst leren dat het evangelie genade impliceerde in plaats van wet. De verschillen in bediening leidden Vervolgens niet tot verschil in prediking. Er was; -geen ander evangelie-; dan dat men tot geloof in de opgestane Heere Jezus Christus moest komen. Die tijding brachten alle apostelen aan Joden, Grieken en ieder die het maar horen wilde. Dat is ook de taak van de Gemeente.

“Ik spreek tot heidenen, voorzover ik der heidenen apostel ben.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/