1. A422 De Opstandingen Ab Klein Haneveld 01:14:48

Kerkelijke traditie heeft over het algemeen alleen leerstellige ruimte voor de opstanding van Christus en die op de Jongste Dag. Dat is weliswaar de regel, maar daarop zijn uitzonderingen. Er is kennis van de bedelingen en de positie van de Gemeente voor nodig om die te zien. Op de Jongste Dag, aan de vooravond van de nieuwe hemelen en aarde, zullen allen die ooit leefden opstaan, inclusief de gelovigen uit het Oude Testament, die daar destijds al naar uitzagen. De Gemeente “der eerstelingen” beleeft dat fenomeen al eerder, bij haar opname. Aan het begin van “de duizend jaren” gebeurt dat vervolgens met de martelaren die tijdens “de grote verdrukking” tot geloof zijn gekomen. Er is dus sprake van een rangorde van opstandingen, waarin de Gemeente een unieke positie inneemt, met – als enige van alle categorieën – een hemelse erfenis.

“Christus, de Eersteling; daarna die van Christus zijn in Zijn toekomst; daarna zal het einde zijn.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/