1. A424 Stap die dode wereld uit Ab Klein Haneveld 01:12:07

In tegenstelling tot wat velen menen is Christus geen wereldverbeteraar. Ook Zijn Gemeente heeft niet de opdracht dat te zijn. De positie van de Heer én die van Zijn Lichaam is nog verborgen. Hij openbaart Zichzelf en Zijn plan der eeuwen alleen aan gelovigen. Pas in de toekomst wordt Hij zichtbaar voor de wereld. Nu nog onderwijst Hij exclusief door Zijn Geest. Wie Hem wil verstaan moet uit de door God dood verklaarde wereld stappen. Zó verzamelt Hij Zich een volk van priesters voor Zijn Naam. Daarná gaan de beloften voor Israël in vervulling en wordt “de vervallen hut van David” hersteld. En pas dán ook openbaart Hij Zich aan de wereld. Dan zal de Hogepriester ook Koning blijken.

“Hij heeft ons getrokken uit deze boze eeuw.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/