1. A429 De Gelovige bij uitstek Ab Klein Haneveld 01:18:11

Christenen danken álles wat zij hebben ontvangen aan het geloof van de Heere Jezus. Voorafgaande aan Zijn opstanding en (daarmee) aanstelling tot Zoon was Hij volledig Mens. Dáárom kon Hij worden verzocht, de schuld van de mensheid op Zich nemen, Dienstknecht zijn en sterven. Allemaal vernederingen die onmogelijk de Godheid konden treffen. De unieke eigenschappen van de Heere Jezus maakten Hem niet tot God. Maar bij de tweede Adam leidden verzoeking en begeerte niet tot ontrouw, zoals bij de eerste. Satan kon Hem niet zover brengen. Dankzij Zijn geloof en gehoorzaamheid aan de Vader verkreeg Hij door dood en vernedering heen heerlijkheid, waarin de Zijnen mogen delen. Het is aan hen, als mede-erfgenamen van de eerste wedergeboren Mens, en de ultieme Gelovige, hetzelfde als Hij te verlangen en te begeren.

“Want dat gevoelen zij in u dat ook in Christus Jezus was.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/