1. A431 De Leer der Apostelen Ab Klein Haneveld 01:04:18

Nadat de discipelen blijkens de Evangeliën eerst over bepaalde aspecten van Gods heilsplan in onwetendheid hadden verkeerd, predikten zij vervolgens vrijmoedig de zaligheid in Christus onder het Nieuwe Verbond. Dat kon pas na Zijn opstanding. Aan de apostelen werd het inzicht gegeven om de woorden van de profeten in het Oude Verbond te duiden. Om licht te werpen op wat lang verborgen moest blijven. Zij die tot geloof kwamen bleven volharden in die “leer der apostelen”, gemeenschap en gebed. Het fundament waarop de Gemeente kon bouwen. Het christendom is daarvan met veel toegevoegde leerstellingen nogal afgeweken. De leer van de apostelen is die van de Heere Jezus Christus en ligt vast in de Bijbel, om de gelovige te leiden in alle waarheid. Een ander evangelie is er niet.

“Vroeger niet geopenbaard, nu geopenbaard aan Zijn apostelen en profeten.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/