1. A435 Gods volk van de toekomst Ab Klein Haneveld 01:09:20

In tegenstelling tot wat velen menen, is de in Zacharia 2 geprofeteerde terugkeer van het Joodse volk nog niet begonnen. Die vindt pas plaats na de vólgende verwoesting van Jeruzalem. De herbouw wordt dan ter hand genomen door gelovigen, die Babel zijn ontvlucht. De Heer Zelf zal hen verzamelen en zij zullen Hem tot een volk zijn. Eerst Juda, daarna de tien stammen. Weliswaar vestigden zich ook na de Babylonische ballingschap Joden in het land, maar in het jaar 70 werd Jeruzalem verwoest. Daarna beloofde de Heere opnieuw dat het volk eens definitief in Zijn land veilig zal wonen. Nadat Hij het er Zélf heen heeft geleid en het Messiaanse rijk gesticht, waarin Israël macht heeft over de volken. Pas dán wordt het Zijn oogappel. Op grond van geloof zal men daarbij behoren. Zoals dat nu al geldt voor de Gemeente.

“Ik zal tot heerlijkheid zijn temidden van haar.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/