1. A445 Van apostelen tot oudsten Ab Klein Haneveld 01:20:10

Daartoe aangesteld door de Heilige Geest, hebben oudsten de taak de kudde voor te gaan naar het geestelijk voedsel. Zij zijn de herders – ook genaamd leraars – die de Gemeente dienen met het Woord, zoals evangelisten dat doen om ongelovigen daarmee te bereiken. Hun bediening bouwt voort op het door apostelen en profeten gelegde fundament en staat boven die der met huishoudelijke zaken belaste diakenen, die overigens ook behoren te weten wat de Gemeente en de haar gegeven Waarheid is. Het is niet aan oudsten te heersen over de gelovigen. Zowel zij, als de andere leden van het lichaam van Christus kregen gaven en daarmee verantwoordelijkheden. Het Hoofd Zelf coördineert de verscheidenheid aan gaven en zorgt zo voor de éénheid van de Gemeente. Die wordt dus niet verkregen door menselijke organisatie.

“Zodat gij moogt overvloedig zijn tot stichting van de Gemeente.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/