1. A446 Vasten : Beeld van dood en rouw Ab Klein Haneveld 01:16:51

In veel religies, inclusief het judaïsme, wordt vasten in de praktijk gehanteerd als vleselijke poging dichter bij God (of goden) te komen. Door de oude mens, het vlees, te kort te doen, stelt men zich meer open voor geestelijke invloeden. Ongelovigen laten daardoor al gauw demonen toe. In de Bijbel is vasten een door God noch verboden, noch opgedragen beeld van dood en rouw. Leven, het feest, komt in elk geval pas daarná. Dat vasten een door de Heer gegeven inzetting is, valt niet schriftuurlijk aan te tonen. Men vindt het in de Bijbel alleen als menselijke actie of door omstandigheden ontstane situatie. God vraagt van de mens primair dat hij zich losmaakt van wet, religie en de doodlopende weg der goddeloosheid. Anders gezegd: Hij vraagt geloof in Hem en Zijn Woord. En afleggen van de oude mens.

“Vasten dat Ik verkies, is dat u zich losmaakt van goddeloze banden.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/