1. A448 Restitutie Ab Klein Haneveld 01:20:07

Omdat duisternis en woestenij in de Bijbel altijd het gevolg van Gods oordeel zijn, impliceren die begrippen dat ook in Genesis 1:2. Lang voor de huidige (her-)schepping, met Adam als stamvader van de mensheid, waren aarde en hemel er al. De eerste, waarop ook mensen geleefd moeten hebben (wier geesten nu voortbestaan als demonen), is door de Schepper “woest en ledig” gemaakt en daarna hersteld, c.q. gerestitueerd. Voor hetzelfde woord dat in Genesis 1:2 is vertaald met “was” (woest en ledig) vindt men elders in de Bijbel veelal de woorden “werd” of “was geworden”. Vooral in het Nieuwe Testament zijn veel verwijzingen te vinden naar de oerschepping, die door water volledig moet zijn verwoest. Dat kan niet de Noachietische zondvloed zijn geweest, want die ramp werd door mensen en dieren overleefd. Voor het laatste oordeel zal God in de toekomst overigens, naar Zijn belofte aan Noach, geen water gebruiken, maar vuur.

“De wereld die toen was, is door het water bedekt en vergaan.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/