1. A449 Ontvangen, bewaren en doorgeven Ab Klein Haneveld 01:11:59

Heerlijkheid verkrijgen is méér dan behouden worden. Een gelovige draagt de verantwoordelijkheid zich daarnaar uit te strekken. Daarvoor is onderwijs nodig van “getrouwe mensen”. Die moeten het Woord, om dat te kunnen doorgeven, wel zélf kennen en zich daaraan onderwerpen. Daarmee wordt niet het prediken in grote gemeentelijke bijeenkomsten bedoeld. Het gaat om het toevertrouwen van de Waarheid aan een selectie betrouwbare gelovigen, die bereid zijn het Woord te onderzoeken en vast te houden, opdat zij daarmee op hun beurt weer beschikbaar kunnen zijn voor degenen die daarnaar zoeken. Het is de bedoeling dat gelovigen ernaar jagen zulke betrouwbare leden van het Lichaam te zijn, die hun verantwoordelijkheid dragen en trouw zijn aan het Woord.

“Betrouw dat toe aan getrouwe mensen, bekwaam om ook anderen te leren.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/