1. A451 Gods man in Bethel - 1 Ab Klein Haneveld 01:19:41

Naar Israël verwijst de “verdorde hand” van koning Jerobeam der tien stammen in 1 Koningen 13. Een symbool van vruchteloosheid. Genezing is door de Joden afgewezen, maar in de toekomst komt die er alsnog door geloof in de Messias. Dan wordt Israël een instrument in Gods hand. Nu is de Gemeente dat, die vooral voortkwam uit de tien stammen. Op haar ontstaan en aanvaarden van het Woord der Waarheid duidt profetisch ook het optreden van de uit Juda naar Beth-El gekomen “man Gods,” de man van “de andere weg”. Hij was tot nu toe welkom bij de tien, maar niet bij de twee stammen en onmiskenbaar een beeld van de Heere Jezus. Een voorvervulling van zijn profetie vond plaats onder Juda s koning Josia, die een einde maakte aan de afgoderij, de boeken van Mozes (het Woord) terugvond, de tempeldienst in ere herstelde en aldus een soort reformator werd.

“En hij ging door een andere weg.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/