1. A455 Gemeente en Koninkrijk Ab Klein Haneveld 01:18:00

Hoewel de Heere Jezus Christus al is gezalfd tot Koning, blijft Zijn Rijk nog verborgen. Het heeft vooralsnog een hemelse status, maar zal zich in de toekomst uitbreiden naar de aarde en worden geregeerd door de Gemeente en haar Hoofd. Zowel de R.K.-kerk als denominaties en stromingen uit de Reformatie lijken daarop vooruit te willen lopen door nu al een zichtbare positie en invloed op aarde te eisen. In de Bijbel wordt het nog te openbaren Rijk met verschillende namen aangeduid, maar het gaat steeds om hetzelfde. Er is maar één Koninkrijk van God, dat niet van onderaf, maar van bovenaf – door de Heer Zelf – wordt gebouwd. Daaruit volgt dat er geen verschil is tussen het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk Gods, het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde, of hoe het verder ook wordt genoemd. Gelovigen zijn hemelburgers, die vertrouwen stellen in wat voor de wereld onzichtbaar is en die straks met hun Heer de erfenis zullen delen.

“Uw Koninkrijk kome, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/