1. A456 Opname en Wederkomst Ab Klein Haneveld 01:18:26

Samen met Zijn Gemeente zal de nu nog (in de hemel) verborgen Christus Zich aan de wereld openbaren. Aan die wederkomst van Hem op de Olijfberg moet daarom het tot Zich nemen van “alle heiligen” voorafgaan. Die opname van de Gemeente en de terugkeer naar de aarde van de Heer worden vaak met elkaar verward. Bij de eerste gebeurtenis verdwijnen de gelovigen; bij de tweede delen zij in de heerlijkheid waarmee hun Heer dan verschijnt. Op dat openbaar worden van de eerstelingen van de nieuwe schepping wacht de oude. Dat is ook voor Gods kinderen het hoogtepunt van wat hen staat te wachten. Hun publiekelijk aantreden in de heerlijkheid die hun nu al aankleeft, maar straks zichtbaar wordt, nadat zij hun verheerlijkt lichaam hebben ontvangen. Alles wat in de “rede over de laatste dingen” staat, zal pas daarná plaatsvinden. Als de Heer ook de Hem toekomende troon van David zal hebben ingenomen.

“Verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze Zaligmaker.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/