1. A457 Openbaring is al aangebroken Ab Klein Haneveld 01:15:37

Zoals heel de Bijbel, spreekt ook Openbaring over de Heere Jezus Christus, de Eersteling van de nieuwe schepping. Het gaat daarbij niet om Jezus van Nazareth, maar om de opgestane Zoon, de God en Zaligmaker van wie Hem aanbidden. Het nieuwe Jeruzalem, de boom des levens, het levende water en alle andere metaforen in het laatste Bijbelboek zijn niet alleen toekomstbeelden, maar voor gelovigen nú al realiteit. Als burgers van de hemel verkeren zij in feite al in het nieuwe hemelse Jeruzalem. De centrale boodschap is dat zij mogen naderen tot Hem, buiten de legerplaats in vertrouwen op Zijn Woord, dat Hij voor hen ontsluiert. Dáár maakt Hij Zich bekend aan diegenen die Hem dienen. Het is de bedoeling dat hun verlangen uitgaat naar wat in, door en tot Hem nog zal gaan gebeuren als Hij Zijn heerschappij ook op aarde opeist.

“Kom, Heere Jezus.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/