1. A458 De échte helder-zienden Ab Klein Haneveld 01:02:14

Gelovigen krijgen, als het goed is, steeds meer zicht op de Waarheid en gaan die beter verstaan. Wie pas tot geloof is gekomen kent alleen een paar heilsfeiten, maar het is de bedoeling dat hij groeit in kennis, wijsheid en wandel. Daarin lijkt een christen op de blinde man te Bethsaïda, die in fasen door de Heere Jezus werd genezen. Eerst zag hij de mensen als bomen, later helder en klaar. De Heer bracht hem daartoe buiten het dorp en drukte hem op het hart daar niet meer binnen te gaan. Leven wordt buiten de legerplaats gevonden. Vleselijke christenen hebben de neiging zichzelf tot norm te verheffen en blijven naar eigen omstandigheden staren, zonder zich uit te strekken naar wat verder ligt. Daardoor hebben zij geen zicht op de huidige positie van Christus en op wat Hij voor Zijn gemeente doet. En juist dát wil Hij geven. Ver en helder zicht, vooral in verband met hun toekomstige bestemming.

“En hij zag ver en klaar.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/