1. A460 De langste dag Ab Klein Haneveld 01:02:25

De Bijbel bevat verscheidene fragmenten over ingrijpen door God in de tijd. Tijdens de strijd van Israël tegen een aantal volken te Gibeon zette Hij de zon en de maan stil. Het werd de langste dag uit de geschiedenis en tegelijk een beeld van het feit dat nu – tussen de 69ste en 70ste week uit het boek Daniël – de klok voor Israël is uitgeschakeld. Maar als de tijdrekening stilstaat, gaat Gods werk door. Zoals de heidense Gibeonieten, die een verbond sloten met Jozua, deel kregen aan diens volk en werden gered, gebeurt dat geestelijk nu met de uit alle volken verzamelde Gemeente. Het heil ging van Israël naar “wie verre zijn”, omdat die voor Israëls God hebben gekozen. Zoals eens Ruth en Rachab. De dag – de periode van genade – wordt nu, naar analogie van de situatie tijdens de strijd te Gibeon, voor de Gemeente van erfgenamen nog steeds verlengd, opdat zij kan groeien en het haar toevertrouwde Woord verkondigen.

“En de zon stond stil en de maan bleef staan.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/