1. A461 Vice versa Cyprus Ab Klein Haneveld 01:14:49

Nadat het Evangelie van Jezus Christus in Jeruzalem door de Joden was afgewezen, predikten Paulus en Barnabas het op Cyprus, dat model staat voor de heidenen uit de tien stammen en daarmee voor de gebieden die in de Bijbel “de eilanden” worden genoemd. De term is in het bijzonder van toepassing op Brittannië, vanwaar het Woord door zendelingen in heel de wereld is gepredikt. Zoals de apostelen later toch weer in Jeruzalem kwamen, waar de gelovigen van meet af aan werden verdrukt, zal dat in de toekomst ook met het Evangelie gebeuren. Vandáár wordt dan alsnog wereldwijd geëvangeliseerd door getuigen uit het volk Israël, dat daartoe oorspronkelijk ook was geroepen.

“Degenen die verstrooid waren gingen door tot Fenicie en Cyprus”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/