1. A465 Gods Evangelie van de Zoon Ab Klein Haneveld 01:01:46

Door op Gods Woord te vertrouwen, krijgt de mens deel aan de zegeningen daarvan. Het is het zaad waaruit een nieuwe schepping kan ontstaan. Dat heet wedergeboorte. Religie wekt, in overeenstemming met de natuur van de oude mens, altijd op tot werken, tot menselijke inspanning, om God (of goden) te behagen. De Bijbel leert dat het schepsel niets zelf kan doen om zich met zijn Schepper te verzoenen. Hij moet dat láten doen door Christus, de Zoon Gods. Dat is Zijn Evangelie. De goede boodschap voor de mensheid. Elke andere weg loopt dood. Door zich te onderwerpen aan Christus en Zijn eeuwig Woord, groeit de nieuwe mens in geloof en wordt hij geestelijk volwassen. Niet door eigenzinnige theologie, die hooguit tot godsdiensttwisten leidt, maar door zich open te stellen en te luisteren naar wat de Heer Zelf heeft te zeggen. Ver buiten het gewoel van de wereld.

“Ik schaam mij het Evangelie niet.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/