1. A468 Rechtvaardigheid Gods Ab Klein Haneveld 01:15:19

Rechtvaardigheid van God versus onrechtvaardigheid van de mens vormen het centrale thema van de brief van Paulus aan de Romeinen. Het is Gods doel een nieuwe schepping tot stand te brengen, waarin rechtvaardigheid zal heersen. Gelovigen zijn daarvan “eerstelingen”. Van de huidige wereld heeft de Schepper, getrouw aan Zijn Woord, door zonde veroorzaakte schuld weggenomen. Maar daarmee is de sterfelijke mens nog niet behouden. Daarvoor was nodig de opstanding van Christus en die van de gelovigen mét Hem. Ongelovigen zijn weliswaar met de Heere Jezus gestorven, maar niet met Hem uit de dood verrezen in eeuwig leven. In Christus heeft God Zijn rechtvaardigheid gedemonstreerd, maar die wordt ter discussie gesteld door ongelovigen. Geloof daarentegen is door God al sinds Adam altijd – in het perspectief van de komende Christus – tot rechtvaardigheid gerekend.

“De rechtvaardigheid Gods is door het geloof van Jezus Christus tot en over allen die geloven.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/