1. A469 Lijden aan belijden Ab Klein Haneveld 01:19:38

Dat vergeving door de Heer alleen plaats vindt na belijden van zonden is een misverstand. Wie tot geloof komt, belijdt zondaar te zijn en aanvaardt vergeving uit genade. Daardoor zou hij geen verontreinigd geweten meer moeten hebben, want de Hogepriester reinigt hem. Omdat Christus ons niet meer naar het (zondige) vlees kent, zouden gelovigen onderling dat ook niet meer moeten doen en elkaar op voorhand vergeven. Dat is een levenshouding van de nieuwe mens. Vergeving kan men dan ook niet van elkaar opeisen. Wie zelf bevrijd is van schuld, moet anderen niet ter verantwoording roepen voor wat zij hem aandoen. Dat neemt niet weg dat men er goed aan doet fouten jegens elkaar te erkennen. Wie, hoewel de heer zijn schuld heeft weggenomen, toch nog schuldgevoel tegenover Hem heeft – en daarmee een onrein geweten – mag dat belijden. Maar beter dan zich altijd op zijn zonden te richten, is het de Naam van de Heer te belijden en de nieuwe mens “aan te doen”.

“Ik zal uw zonden geenszins gedenken.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/