1. A472 De onvruchtbare wijngaard Ab Klein Haneveld 00:57:55

In zowel Jesaja 5 als Mattheus 10 wordt een niet functionerende wijngaard beschreven. Er waren edele wijnstokken geplant (Juda), maar die brachten door ontrouw niets voort. Uit die twee stammen is inmiddels de ware Wijnstok voortgekomen, die wél vrucht voortbrengt in en door Zijn Gemeente uit de heidenen, c.q. de tien verstrooide stammen van Israël. Joden die tot geloof zijn gekomen hebben zich in feite bij een ánder volk gevoegd, overeenkomstig de profetie dat Juda zich zou wenden tot Efraïm, dat destijds via Jakob de eerste zegen ontving. Juda is tijdelijk terzijde geschoven, maar een gelovig overblijfsel ervan zal in de toekomst alsnog vrucht dragen. Samen met de tien stammen vormt het dan’ gans Israël’, de plant waarin de Heere Zich verlustigde, maar die Hem onder invloed van ontrouwe landslieden niets opleverde. Daarom stuurde Hij de Erfgenaam.

“Ik ben de ware wijnstok.”

 

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

 

https://www.bijbelstudie.nl/