1. A475 De verloren zoon Ab Klein Haneveld 01:15:31

Omdat gelijkenissen over verborgenheden gaan, is de betekenis ervan bestemd voor gelovigen en verklaarde de Heere Jezus ze alleen aan de discipelen. Dat geldt ook voor de parabel over de ‘verloren zoon’. Die heeft betrekking op het al door Jeremia aangekondigde Nieuwe Verbond. Van de twee zonen van de vader, symboliseert er één de twee en de andere de tien stammen van Israël. Ofwel: Juda en Efraïm. De tien verloren, naar analogie van de jongste zoon, ver van huis hun identiteit, maar werden bakermat van de Gemeente. Naar haar is het eerstgeboorterecht en het rentmeesterschap overgegaan. Ooit zal Efraïm, zoals de jongste zoon, ook terugkeren naar het land van het verbond met de twaalf stammen. Intussen is de oudste zoon jaloers op de jongste. Joden en christenen claimen te weten met wie van de twee de Messias is. Ooit zullen zij één volk onder één Herder zijn. Nu al heeft de Gemeente deel aan Vaders feest, waarvan Juda zich heeft afgewend.

“Uw kinderen zullen wederkomen tot hun land.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/