1. A476 Aan wíe is de Zoon gegeven? Ab Klein Haneveld 01:08:36

Niet aan de wereld, maar aan de Gemeente is de Zoon van God gegeven, hoewel dat in de bekende tekst Johannes 3:16 niet wordt vermeld. Overigens is de blijde boodschap van Zijn komst wèl voor heel de wereld bestemd. Iedereen kan deel krijgen aan (de genade door) de Heere Jezus Christus. Als de Schrift spreekt over de Zoon, is dat niet met het zicht op Diens menswording en vernedering aan het kruis, maar op Zijn verhoging en verheerlijking door de opstanding. Dáárnaar verwees ook de verhoogde slang, waarop het volk Israël zijn blik moest richten om genezing leven te ontvangen. Die werd alleen geschonken aan wie naar de slang opzag. De verheerlijkte Christus beperkt Zijn werk in deze tijd tot de Gemeente. Zij zijn aan elkaar gegeven (als Hoofd en Lichaam) en zullen sámen ooit de wereld oordelen. Gelovigen doen er goed aan die hoge positie, de intense relatie van de Gemeente met de Heer, niet te onderschatten. Een reinigende gemeenschap met de Hogepriester. Die functioneert via het Woord, dat reinigt en heiligt.

“Een Zoon is ons gegeven.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/