1. A478 De bouwers en dé Bouwer Ab Klein Haneveld 01:20:10

Terwijl Joden een zichtbare tempel verwachten in een nog steeds ongelovige (hoewel religieuze) natie is er allang een onzichtbare: de Gemeente. Haar leden kregen als eerstelingen deel aan de vervulling van Gods beloften, vooraf gaande aan de nog te verwachten oogst en naoogst van respectievelijk Israel en de volken. Daarvoor is het wachten op de Messias, Die tot nu toe geen ruimte kreeg van Zijn broeders naar het vlees. Hij zal dat aardse – telkens opnieuw van Gods Woord afgeweken – volk verzamelen, zoals nu het hemelse. Parallellen van Christus’ huidige en toekomstige werk zijn te zien in Ezra en Nehemia, genoemd naar de profeten die, evenals Daniel, als middelaars typen van Hem zijn. Zij bouwden respectievelijk de tempel en de (muren van) de stad Jeruzalem. Zoals Christus nu Zijn Gemeente en ooit een nieuwe tempel in Jeruzalem.

“Zo wordt gij als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/