1. A484 Een vrouw in het buitenland Ab Klein Haneveld 01:10:23

De vrouw die in Mark.7 Syro-Fenicische en in Mat.15 Kananese heet, en wier dochter word genezen, is een der vele profetische illustraties van wat God in deze tijd doet. De dame in kwestie was geen Jodin, maar kreeg in ‘het buitenland’ waar de Heer zich, in overdrachtelijke zin, nu ook bevindt deel aan Zijn zegeningen. Die vielen tot nu toe ook niet de twee, maar (velen uit) de tien stammen ten deel, die als eersten het Evangelie ontvingen en prediken. Ook het Oude Testament bevat veel typologische verwijzingen naar de Gemeente van Christus, het volk buiten Israel, dat gelooft in wat en Wie de Joden hebben afgewezen. Zo wekte Elia ook de zoon van de weduwe op uit de dood. Opvallend is dat zulke dingen altijd in afzondering en doorgaans in een opperkamer of -zaal gebeurden. Ook daarin tekenen de contouren van de Gemeente in deze bedeling, inclusief haar hemelse positie, zich af.

“Uw leven is verborgen met Christus in God.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/