1. A488 Davids Volkstelling Ab Klein Haneveld 01:16:01

Door zonder daartoe opdracht te hebben gekregen Israël te tellen, maakt David zich als het ware eigenaar van het volk des Heeren, dat niet het zijne was. Dat leidde tot een oordeel, zoals dat later ook over de Heere Jezus zou komen, van Wie David een type is. Door de veroordeling van Hem, als Losser voor de wereld, hield het oordeel op. Na Zijn opstanding begon de bouw van de Gemeente, zoals pas na David die van de tempel, hoewel de koning wel op de dorsvloer (de berg Moria) al een altaar had gebouwd. Daar werd, naar analogie van wat door het sterven van de Heer gebeurde, het oordeel gestopt. Voor het oordeel in zijn dagen kon David kiezen uit drie mogelijkheden: hongersnood, het zwaard van de vijand of dat van de Heer. David koos ervoor in Gods handen te vallen, van Wie hij barmhartigheid verwachtte. Zoals Hij de schuld op Zich nam voor heel het volk, deed de Heer dat voor een verloren wereld. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, tot de Zijnen en neemt als Hogepriester voor hen de verantwoordelijkheid.

“De straf die ons de vrede aanbrengt was, op Hem.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/