1. A492 De strijd van Gideon Ab Klein Haneveld 01:18:26

Wie in het Oude Verbond geen verwijzing ziet naar de (daar nog verborgen) geestelijke zegeningen, die de gelovige onder het Nieuwe Verbond ten deel zijn gevallen, houdt alleen rituelen en wet over. Ook de geschiedenis van Gideon en zijn kleine ‘gelovig overblijfsel’ van driehonderd mannen een beeld van de Heere Jezus Christus en Zijn Gemeente bevat volop symboliek over de geestelijke status en strijd van de hedendaagse gelovigen. Hun gevecht tegen de pijlen van de boze, die via de wet de oude mens wil activeren, is defensief. In het verhaal over Gideon en de zijnen, komt men ook allerlei varianten van stromingen in het huidige christen- en Jodendom tegen. Zoals de verlosten van Pniël (=aangezicht Gods), die zich gedragen als vijanden, de overwinning in twijfel trekken, en daarmee het leven onder de wet uitbeelden. Zij bouwen een toren, het ultieme teken van eigen werken en dito gerechtigheid. De spreekwoordelijke hoogmoed die voor de val komt.

“Al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/