1. A497 Zijn waar Hij is Ab Klein Haneveld 01:02:56

Gelovigen zijn waar hun Heer is. Zij hebben, evenals Hij, nú al een hemelse positie. Daarop wees de Heere Jezus al gedurende zijn laatste dagen in het vlees op aarde. In die zin houdt de belofte ‘gij moogt zijn waar Ik ben’ niet exclusief verband met de toekomst, c.q. Zijn wederkomst. Terwijl Zijn lijden en sterven nog moest komen, voorzag de Heere Jezus al de heerlijkheid die Hij daarna zou ontvangen en het Nieuwe Verbond, dat bij Zijn opstanding van kracht werd. Er kleeft ook een andere kant aan die realiteit: niet alleen verkeren leden van de Gemeente bij Hem, hun Hogepriester, maar tegelijk leeft Hij ook in hen. Met de Heilige Geest, de Trooster, Die de gelovigen in de Waarheid, Gods Woord, leidt. De weg naar het einddoel, hun aanstelling tot zonen, loopt via die Waarheid. Hun liefde voor de Heer blijkt uit die voor Zijn Woord. Dáárdoor geeft Hij vrede.

“Gij in mij en Ik in u.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/