1. A498 Vrijheid is geen leegheid Ab Klein Haneveld 01:07:21

Gelovigen zijn gestorven voor de wet, de zonde en de wereld. De daardoor verkregen vrijheid is bedoeld om vrucht te dragen, dankzij de gemeenschap met Christus. Die gemeenschap wordt niet bewerkt door de wet, maar is gerelateerd aan hartsgesteldheid. Door het sterven van de Heere Jezus is Gods huwelijk met Israël ontbonden. Als de man sterft, kan de vrouw nu eenmaal vrijelijk bij een andere gaan behoren. In de toekomst zal dat met dat volk ook weer gebeuren. Intussen werd de Gemeente het Lichaam van de opgestane Christus, vrijgemaakt van de gestorven Man en daarmee van de wet. Maar iedere individuele vrije draagt de verantwoordelijkheid voor wat hij of zij in het sterfelijke lichaam, het aarden vat, aan vrucht voortbrengt. Door beschikbaar te zijn voor Hem, zodat Hij er iets mee kan doen tot Zijn eer. Vrijheid is niet bedoeld voor een levenswandel die in feite neerkomt op leegheid, maar voor het gepassioneerd volgen van de loopbaan waarvoor de gelovige volgens de Schrift bekwaam is gemaakt.

“Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest?”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/