1. A499 Het apostolisch concilie van Jeruzalem Ab Klein Haneveld 01:06:16

Wat is de Joodse identiteit precies? Dat was eigenlijk de kernvraag tijdens het eerste en enige door de apostelen gehouden concilie, nadat vooral heidenen tot geloof in Christus waren gekomen. Petrus had (ook) hen als eerste, van Godswege daartoe verkozen, het Evangelie verkondigd. Later werd dat ook Paulus’ bediening. De vraag was gerezen of tot geloof gekomen heidenen moesten besneden en onder de Joodse wet gebracht worden. Het antwoord bleek ontkennend. Joodse religiositeit is niet de norm voor de Gemeente, waarin geen onderscheid op grond van natuurlijke afkomst bestaat. Wat God in deze tijd doet door de uit de heidenen ontstane Gemeente en haar Hoofd heeft geen enkele relatie met de Joodse wet. Joden kunnen zich bij haar aansluiten door tot geloof in Christus te komen en verliezen daarmee hun oorspronkelijke (religieuze) identiteit. De term ‘joods-christelijke traditie'(of cultuur) is in het licht van de Bijbel onhoudbaar. Volgens Paulus staat de Joodse religie haaks op het Evangelie.

“Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/