1. A501 Eenheid door het Woord Ab Klein Haneveld 01:07:27

De bestemming van wie door wedergeboorte Gods kinderen werden, is hun aanstelling als zonen. Dat vergt een waardige wandel, met de Heere Jezus als Voorbeeld. Gelovigen vormen een organische geestelijke eenheid, die pas bij Zijn wederkomst zichtbaar wordt. Het nieuwe leven in Hem is de bindende factor. Of iemand is wedergeboren, valt niet aan de buitenkant te zien. Sommigen geven zich uit voor kinderen Gods, dringen de Gemeente binnen en veroorzaken daar – gestuurd door de duivel – wanorde. Wedergeboorte brengt begeerte naar Gods voedende Woord teweeg. Zoniet, dan valt te betwijfelen of iemand werkelijk is wedergeboren. Door het Woord ontstaat onderlinge gemeenschap. Wie het in zijn hart bewaart, wandelt in het Licht. Dat er weinig liefde voor dat Woord bestaat, impliceert dat er weinig èchte christenen zijn. De naasten van gelovigen zijn primair hun broeders en zusters. Het is hun opdracht binnen het Lichaam de geestelijke eenheid te bewaren. Maar die vindt men alleen tussen wie voor het Woord buigen. Juist dáárvan probeert men gelovigen af te houden via overdreven aandacht voor uiterlijkheden en door verwarring te stichten.

“Benaarstig u de geestelijke eenheid te bewaren.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/