1. A502 Sleutels van het Nieuwe Verbond Ab Klein Haneveld 01:15:44

Het licht van het Nieuwe Verbond verschaft de gelovige zicht op wat in het Oude Testament nog werd overschaduwd. Daardoor laat zich bijvoorbeeld de naar Christus verwijzende profetie uit Jesaja 22 verstaan. Daarin is Eljakim een type van Hem en Sebna van de antichrist. Van beide oudtestamentische personages weten wij verder vrijwel niets. De profetie grijpt duidelijk vooruit op de komende heerschappij van het Hoofd van het huis van David en tegelijk van de Gemeente. Aan Hem is de sleutel gegeven van Gods koninkrijk en van het Nieuwe Verbond, waarmee Hij opent en sluit. Maar Hij zal ook de sleutel blijken te bezitten van de afgrond, waarin de duivel wordt gebonden. In bedekte termen spreekt het Oude Testament al over de toekomst, waarin Christus voor eeuwig zal regeren en het antichristelijke rijk, gebouwd door degene die zich boven God en Zijn Gezalfde wilde verheffen, wordt weggenomen.

“En ik zal de sleutel van het huis Davids op zijn schouder leggen.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/