1. A508 Zaligheid en heiliging Ab Klein Haneveld 01:18:05

Het bijbelse begrip zaligheid omvat méér dan wedergeboorte door de Heilige Geest. Namelijk alle zegeningen die God de gelovige schenkt. Wedergeboorte is het begin. Daarna volgen de door de Geest geheiligde praktische wandel, in de Bijbel ook de ‘zaligheid der ziel’ genoemd, en tenslotte de verandering van het lichaam. Heiligmaking, de tweede fase, komt neer op dienstbare toewijding van de gelovige aan het werk van de Heer. Hij is in Christus niet alleen uitverkoren om tot geloof te komen, maar ook tot het daaruit leven. Intussen is heiligmaking niet hetzelfde als volstrekt zonder zondigen leven. Zondigen is de frustratie van de natuurlijke mens. Het lukt hem niet dat na te laten en daaronder gaat hij gebukt. Tegelijk klinkt in christelijke kring de oproep tegen zonden te strijden. Maar volgens God is het probleem van de zonde opgelost. Hij acht de gelovige bekwaam voor Zijn dienst. Hem in vrijheid dienen is de weg van heiliging. Die impliceert trouw blijven aan Zijn woord.

“Dit is de wil van God; uw heiligmaking.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/