1. A509 Woord en wetenschap Ab Klein Haneveld 01:18:59

Terwijl Gods gedachten hoger zijn dan die van mensen, wachten sommige gelovigen op een menselijke ‘grote denker’, die de Bijbel in overeenstemming brengt met wereldse wetenschap. Het schepsel spreekt het Woord van de Schepper tegen, omdat het niet past in zijn zogenaamd wetenschappelijke hypothesen. Dat God de oude – door Hem ‘in den beginne’ door Zijn Woord geschapen – [oer]wereld oordeelde en in zes dagen herstelde, strookt niet met de tot wetenschap gebombardeerde evolutieleer. Die is nu door graag met menselijke geleerdheid koketterende christenen omarmd. Door evolutie in denken kwamen zij tot het inzicht dat in het bouwwerk van de Schrift best stenen zijn te missen. Maar door elementen te ontnemen aan de heilsgeschiedenis, in de eerste verzen van het Johannes Evangelie in een notendop samengevat, wordt die los zand. Als God Adam niet schiep, stamt ook niet heel de mensheid van hem af en komt de behoudenis via de Tweede Adam, Hoofd van de menselijke familie, de Losser, op losse schroeven te staan. Zoals veel letterlijke, zichtbare gebeurtenissen naar geestelijke realiteit verwijzen, komen de zes hersteldagen overeen met zes bedelingen. Maar ook die wijzen nogal wat christenen af. Omdat er kerkelijke sluiers zijn gelegd over de Schrift, die één harmonieus geheel vormt en waarin Christus centraal staat.

“Al de Schrift is van God ingegeven.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/