1. A510 Israëls toekomst Ab Klein Haneveld 01:12:12

Door een periode van zware verdrukking heen zal Israël als volk alsnog tot geloof in zijn Messias komen. In zware tijden zal een ‘gelovig overblijfsel’ de naam des Heeren aanroepen. Dat fenomeen van een minderheid die de Heer trouw bleef, temidden van een zich van Hem afkerende meerderheid komt men vaker tegen in de Bijbel. Elia dacht bijvoorbeeld al de enige nog overgebleven gelovige te zijn, maar de Heer laat hem weten dat er nog zevenduizend waren. Nadat Israël straks zijn Messias heeft gevonden, zullen tenslotte ook andere volken voor Hem buigen. In Zacharia 10 staan die toekomstige gebeurtenissen beschreven. Zoals ook de hereniging van de twee en tien stammen. Nu is Israël nog niet Gods volk, maar alleen op grond van geloof in de Herder die het eerder heeft afgewezen, zal het dat weer worden. Dan komen onder Zijn heerschappij Juda en de rest van Israël weer samen.

“Al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/