1. A512 Geen oordeel onder het Nieuwe Verbond Ab Klein Haneveld 01:12: 00

 

Doordat de wet bestemd was voor en gelegd is op het vlees komt van het voldoen aan de eisen daarvan door de mens weinig terecht. Maar de daaruit voortvloeiende straf heeft de Heere Jezus op zich genomen door plaatsvervangend te sterven voor de wereld. Maar alleen gelovigen kunnen afstand nemen van hun zondige natuur. Voor hen is er ook geen veroordeling meer. Onder het Nieuwe Verbond zijn zij door de wet des Geestes vrij gemaakt van die ‘der zonde en de dood’, onder het Oude Verbond. Gelovigen hebben aanvaard dat zij met de Heere Jezus zijn gestorven, maar nu – door Zijn opstanding – ook met Hem leven. Het is de bedoeling dat zij het door Hem verkregen nieuwe leven ook in de praktijk leven, op basis van de door God geschonken genade, die zij ook aan anderen kunnen uitdelen. Paulus besefte dat hij onmogelijk kon beantwoorden aan de wet, hoewel hij dat wilde. Dat bracht hem tot de uitroep: ‘ik ellendig mens’. Maar hij besefte dat God de zonde in het vlees had veroordeeld door de Heere Jezus Christus te zenden. Hij kreeg van de Heer niet te horen ‘Mijn wet is u genoeg’, maar ‘Mijn genade is u genoeg.’

“Ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds.”

 

 

https://www.bijbelspanorama.nl/audio/

Bijbelstudie Ab Klein Haneveld – mp3 audio

https://www.bijbelstudie.nl/